Många gäster fyller lokalen - Rätt gäst stärker teamet!

Att ta med gäster till BNI är en viktig del i BNI konceptet – att bjuda in gäster är att ge din gäst, dig själv och dina teamkollegor möjlighet till nya kontakter. Vilken strategi följer ditt team?

Vem bjuder ni in till erat team?
Många gäster ger mycket energi! Men vilka branscher och expertområden skulle du personligen ha fördel av att samarbeta med, även långsiktigt? Vilka personer vill du helst se på nästa affärsmöte?  Ute i teamen har jag märkt att många bjuder med vänner, grannar och kollegor som gäster, efter devisen att ju fler gäster desto bättre! Nog vore det mer effektivt att bjuda in gäster som kan bidra till dig och teamet på ett mer affärsmässigt plan?
 
Inom BNI vet vi att vi först måste bygga relationer innan vi kan skapa affärer. Det gäller även i bemötandet och hanteringen av våra gäster. Självklart måste det först finnas utrymme för vederbörandes expertområde i teamet. Om du varit strategisk när du bjudit in, kan denna gäst, efter att ni lärt känna varandra, utgöra en potentiell affärspartner och ni kan mycket väl mångdubbla era affärsmöjligheter.
 
Lyssna efter vilka branscher dina teamkollegor efterlyser i sina sökningar och bjud sedan in baserat på det. Tänk efter, vem skulle du ha lätt att ge referenser till? Bjud in den personen.
 
Anta att du jobbar med marknadsföring och ditt BNI team behöver en tryckare. Kontakta flera tryckare, förklara att du är med i en grupp företagare som hjälper varandra till fler affärer: "Vi skulle vilja samarbeta med en tryckare, och vi försöker just nu hitta den bästa i området för att samarbeta med och kunna rekommendera till fler affärer. Skulle du vara intresserad? När kan du komma och träffa oss på vårt affärsnätverksmöte?”
 
Hitta en ny strategi! Istället för att bjuda tio gäster och tala om för dem hur starkt BNI konceptet är; bjud in tre gäster och visa värdet av ert engagemang. Hjälp ditt team att vara selektivt när det gäller nya affärspartners. Starka team vill ha kvalificerade kandidater och denna metod hjälper till att skapa de rätta förväntningarna.
 
Kraften av exklusivitet
 
De flesta företagare och säljare ogillar en allt för tydlig säljapproach. Därför är det bättre att på ett ödmjukt och lämpligt sätt bjuda in exklusiva och noga utvalda gäster. Visa ditt genuina engagemang, det kommer innebära att fler blir intresserade.

Team vars affärspartners noga väljer vilka de vill samarbeta med bygger ofta starka team med bra, affärsfokuserade och affärsmässiga personer. Det är inte bara viktigt att bygga intresset för många gäster till teamet, det är också viktigt att attrahera den rätta kandidaten som är intresserad av att jobba långsiktigt med nätverkandet och som därmed kan bli en bra och produktiv affärspartner med rätt attityd.
 
Ha modet att lyssna ordentligt på era gäster. Fråga dem hur de jobbar med nätverkande i dag;
  • Kan du berätta lite mer om vad du gör?
  • Vilken är din målgrupp?
  • Hur kan vi hjälpa dig?
  • Hur kan du hjälpa oss som grupp?
 Använd dessa frågor för att få igång en konversation, prata med era gäster, stämmer gästens inställning överens med teamets? Om den gör det, och gästen i övrigt passar in i teamet, föreslå att de lämnar in en ansökan. Ett bra urvalsjobb redan vid inbjudningarna gör det lättare för teamet att kunna välja in nya engagerade affärspartners.
 
Text: Johan Strömdahl, National Trainer
Foto: Taymaz Valley