Rakaste vägen till fler affärer

Tillväxt är fundamentet i alla verksamheter. Ett företag som inte har ett tillflöde på nya kunder kommer till slut att gå kräftgång. En organisation som inte utvecklas kommer på sikt att gå tillbaka. Så är det även inom BNI. BNIs affärsteam strävar alltid efter tillväxt av referenser och affärer, genom ett systematiskt samarbete mellan teamets affärspartners i form av rekommendationer, introduktioner och utbyggnad av kontaktnätet.
Det är bevisat både empiriskt och matematiskt att fler affärsmöjligheter skapas per person i stora affärsteam än i små, vilket leder till att tillväxt inte kan vara annat positivt. Inflödet av nya affärspartner bör av naturliga skäl därför vara större än utflödet. Det kommer alltid finnas de som lämnar teamet på grund av exempelvis flytt, omstrukturering eller andra personliga anledningar. Ett affärsteam behöver därför arbeta aktivt med inflödet i teamet.

Varför ta en omväg? Inom BNI finns beprövade tillväxtaktiviteter som rätt utförda ger garanterat resultat!

--------------
Branschdagar
En branschdag är då teamets affärspartners på ett planerat och strategiskt sätt bjuder in flera kandidater från samma expertområde. Dels för att skapa konkurrens mellan dessa, dels för att ha flera kandidater att välja bland. Ett möte med gäster från två-tre branscher med tre-fem direkt konkurrerande företag närvarande skapar optimalt resultat!

Se Handboken för Branschdagar för mer information, tillgänglig i BNI Connect.

Tillväxtdagar
Ett affärsmöte där tillväxtstrategin bygger på “stor gästmassa” och många människor i rummet samtidigt. Skriftliga inbjudningar kompletteras med telefonsamtal. En särskilt framtagen agenda skapar massor med energi i rummet!

Se Handboken för Tillväxtdagar för mer information, tillgänglig i BNI Connect

--------------

Oavsett vilken tillväxtaktivitet som genomförs av teamet är uppföljningsarbetet efter mötet avgörande.

Dessa aktiviteter är mest effektiva när de tillämpas i samband med teamens strategiska arbete inom Power Teams. Ett Power Team är flera företag inom ett BNI-team som vänder sig till samma kundkategori. Detta fokus leder teamen till att effektivt kunna identifiera behovet av personer från specifika expertområden, och bjuda in dessa som gäster.

Gemensamt för alla tillväxtverktyg är just gästerna. Gäster som inspireras av och uppmuntras till att ansöka är en stor del av teamets utveckling och framgång. Ett BNI-team är dock inte ett öppet forum för allmänt affärsmingel, det är ett forum för teamets systematiska affärssamarbete. BNIs agenda är utformad för att skapa en tydlighet av konceptet och arbetssättet samtidigt som teamets attraktivitet tydligt framgår. Följs agendan och konceptet skapas en naturlig tillväxt genom alla affärspartners engagemang. 

Lycka till!
Text: Johan Strömdahl
National Trainer - BNI Sverige