Aktivt ledarskap och samarbete;
Så lägger ni grunden till teamets framgång

Inom BNI drar vi gärna parallellen mellan ett affärsteam och ett företag. Det är lätt att se teamledningen som ett företags ledningsgrupp, där teamledaren är företagets vd, teamkoordinatorn är controllern och informatören har rollen som försäljningschef. För att ett företag ska växa sig starkt behövs en målmedveten ledning som kan styra bolaget framåt. Likadant är det för affärsteamen.
 
I ditt eget affärsteam fungerar teamkommittén som ett företags HR-avdelning och besöksvärdarna som kundsupport. Den tillväxtansvarige kan ses som rekryteringsansvarig, eller ”talangscout” om man jämför med sportens värld.


Som teamledare skall du ha förmåga att kunna leda mötena på ett dynamiskt och energifyllt sätt samt kunna leda teamet mot utstakade långsiktiga mål. Precis som vilken bolags-vd som helst. I hierarkin över teamledaren finns teamets BNI-konsult – fullt jämförbar med en styrelseordförande. 

Långsiktighet trots nytt ledningsteam
Det är avgående teamledare som får föreslå sin efterträdare. Av denna anledning är det oerhört viktigt med kontinuitet inom affärsteamet och att det finns en affärskultur och drivkraft i ”väggarna” som, oavsett vem som sitter i ledningen, utgör ett maskineri som ständigt strävar framåt – för tillväxt – med nya referenser och affärer och med ett långsiktigt samarbete mellan teamets affärspartners i ständig åtanke. Samtidigt måste det finnas en affärsglädje och harmoni i teamet för att skapa den mängd affärer via rekommendation som BNI konceptet har potential för. Detta samarbete bygger på förtroende, laganda och viljan att träffas för att hjälpa för varandra. 
 
När de förtroendevalda tillsätts var 6:e eller 12:e månad får de chansen att sitta ner, betrakta sitt team utifrån och sätta kort- och långsiktiga mål. Vart vill teamet nå? Hur mycket affärer vill man skapa? Inom vilka branscher vill man stärka sitt samarbete? Hur kan teamet skapa bättre harmoni, bättre internt samarbete samt respekt och förtroende mellan sina affärspartners? Med det oerhört kraftfulla konceptet att samarbeta aktivt över branschgränser för att tillsammans öppna dörrar, rekommendera varandra och skapa nya möjligheter släpps dynamiska krafter loss. Vart vill man i detta samarbete ta teamet? Den gamla klyschan att ”ensam är stark” stämmer inte i detta sammanhang – ett aktivt team med stort affärsfokus bevisar snarare motsatsen; ”tillsammans är vi starka”. I samarbete med varandra kan teamet nå så mycket längre. Affärer årligen för flera miljoner kronor är fullt möjliga. Detta är givetvis lättare att nå om man är många i teamet, det största i Sverige idag är över 60 affärspartners.
 
Sammanhållning och motivation
Ett affärsteam är som ett företag även när det gäller personal. Ibland slutar någon och någon annan anställs istället. Det gör att företag ständigt behöver jobba med sammanhållning och att skapa motivation till att medarbetarna är kvar i företaget. Likadant gäller för affärsteamet. Gruppen behöver jobba kontinuerligt på att hålla ihop – genom mentorskap, en aktiv teamkommitté som bryr sig, stödjer och stöttar. Här gäller det också att ta tillvara på BNI-regionens allmänna utbildningar inom referensmarknadsföring. De ger verktygen för alla att lyckas som affärspartners.  Allra viktigast är dock sammanhållningen och att teamet bryr sig om varandra. ”Vad hände, vi saknade dig i morse?” och ”Hur kan vi hjälpa dig så att du kan komma nästa vecka” är viktiga frågor som varje affärspartner i ett team måste ställa till den som uteblir eller hamnar på efterkälke. Ingen kedja är ju starkare än dess svagaste länk!
 
När teamet analyserat dagsläget, styrkor, svagheter och satt sina mål behövs en handlingsplan på kort och lång sikt för att nå målen. Vilka konkreta åtgärder och förändringar ska göras?  Hur skall tillväxten av affärskontakter, referenser och affärspartners ske? Så många som möjligt i teamet bör delta i denna process för att alla ska känna delaktighet. Alla kan påverka och få sin röst hörd i det här sammanhanget. Är inte alla i teamet med i planeringsarbetet måste planen förankras hos, och delges, alla i teamet. Vissa team håller egna konferenser eller strategikvällar för att göra detta.
 
Uppföljning och affärsmässighet
Precis som ett företag håller löpande koll på sin aktivitetsbudget gentemot skapat resultat måste ledningen i affärsteamet löpande följa upp planen och jämföra med det verkliga utfallet.
 
Ledarskapet måste, både på och mellan möten, vara konsekvent, långsiktigt och alltid innehålla affärsmässighet. Samtidigt behövs affärsglädje, empati och energi vilket uppmuntrar till samarbete och inspirerar till referenser och affärer. Grundmålet för alla BNI-team är att skapa så mycket affärer som möjligt. Genom att sätta realistiska och förankrade planer kommer detta att nås – The sky is the limit.
Text: Karina Sannefjordh
Foto: Chris Burke