Reportaget

Medlemmar startade aktiebolag
- Våga vara entreprenör i teamet!


Modellbild över Det nya Göteborg – Viking Green City.

– Du har allt att vinna på att ta initiativ, vara drivande och bli mer av en entreprenör i ditt eget BNI-team. Det säger Håkan Cullberg, arkitekt från Göteborg som inom sitt powerteam startat aktiebolaget Viking Green City AB med två av medlemmarna. Tillsammans står de nu för den mest uppseendeväckande byggvisionen på länge, att bygga Det nya Göteborg; Viking Green City.
Arkitekt Håkan Cullberg har hunnit vara med i BNI i två omgångar. Han kom med i starten av BNI Sjömagasinet 2002 och var med där i nära tre år. Efter ett uppehåll gick han återigen med som medlem 2009 och är nu med i BNI Elite Plaza.
– Vi har ett jättebra team. När vi bjuder in gäster så fokuserar vi på sådana företag som kan komplettera oss och jag kan ju säga att det är många som är kallade men få som blir utvalda. Vårt BNI-team är starkt och det är mycket tack vare att vi har flera medlemmar som är drivande och tar initiativ. Flera powerteam med olika inriktning har startats i gruppen. Det finns många som representerar olika delar av fastighetsbranschen och tack vare det har vi startat ett mycket kraftfullt powerteam.
 
Arrangerade minimässa
Powerteamet har 13 medlemmar, alla med någon typ av anknytning till fastighetsbranschen med allt från arkitekt och byggare till projektledare, fotograf och mäklare, för att nämna några.
– Vi har flera riktigt stora bolag med i teamet; Skanska, Reinertsen, RE-MAX och Cad-Q för att nämna några. Tillsammans har vi ett makalöst nätverk av beslutsfattare, chefer och byggherrar som vi alla kan ha nytta av.

Nu senast ordnade powerteamet en egen minimässa.
– Lars Bowald från Invacore AB leder powerteamet och en av medlemmarna; Niklas Rosén från Ninac Energi, har erfarenhet av att ordna mässor så efter noggrant planerande kunde vi hålla en byggmässa under en dag på Svenska Mässan här i Göteborg. Vi lockade kanske inte de breda massorna av besökare men vi lockade rätt personer – tack vare de kontakter var och en av oss har utanför teamet.

Arkitekt Håkan Cullberg (till vänster), Tomas
Lundberg, arkitekt vid Cullberg Arkitektkontor
AB och även Håkans ersättare i BNI (i mitten)
samt Lars Bowald, VD för Invacore AB tillika
delägare i Viking Green City AB (till höger).


Vision: Att bygga Det nya Göteborg
Som arkitekt är Håkan Cullberg van vid att tänka nytt och ta egna initiativ. Det är bland annat hemligheten bakom tillkomsten av en annan av Håkan Cullbergs skapelser; Göteborgs stora biograf Filmstaden Bergakungen.

– Har du en kreativ idé och tar initiativ så räcker ofta det för att sätta bollen i rullning. Vårt nya bolag, Viking Green City, är ett direkt resultat av BNI-medlemskapet. Här träffade jag Mats Franzén från IT-bolaget Zetup AB och Lars Bowald från Invacore och tillsammans driver vi nu visionen om ett nytt Göteborg. Med en exploatering på knappt 1 miljon kvadratmeter i Göteborgs frihamn vill vi bygga en grön och tät blandstad för framtida generationer. Den nya staden har utvecklats i samarbete med Tomas Lundberg på Cullberg Arkitektkontor. 

Ikonbyggnaden kommer att lysa som
en fyrbåk om natten.

I planerna finns bland annat en ikonbyggnad med en uppseendeväckande fasad planerad som ska kunna ge Göteborg en helt ny identitet som låter tala om sig långt utanför Sveriges gränser.

– Vikingakuben är tänkt att bli en ikon i dignitet med Operahuset i Sydney eller Frihetsgudinnan i New York. Formatet blir totalt 33 x 33 x33 meter, det blir 7 våningar utöver de två sockelvåningarna. Fasaden får ett snirklande vikingamönster och hela byggnaden kommer att vara upplyst på kvällarna, berättar Håkan Cullberg.
Nästa steg i projektet är att förankra tankarna och idéerna om en helt ny stad hos alla berörda parter, vilket är ett gediget arbete.
– Nu handlar det om att fortsätta utveckla projektet och våga vara lite envis, det gäller att strunta i jantelagen och att aldrig ge sig. Bollen är i rullning.