Utbildning

Kraftfullt jobba mot samma kund, tillsammans

Det händer något när flera medlemmar med naturlig koppling till varandra börjar samarbeta.

Inom BNI finns flera olika strategier för att öka effekten och lönsamheten kring sitt eget affärsnätverkande. Ett sätt är att arbeta tillsammans i så kallade Power Team med andra branscher som på ett eller annat sätt vänder sig till samma kundgrupper.

Ett Power Team skapas enklast av företag i samma BNI-team som känner förtroende för varandra och har lust att dela med sig av varandras affärsnätverk för att tillsammans nå bättre effekt på nätverkandet. Det här tog några medlemmar från BNI Elite Plaza (frukost) fasta på.

Det gäller att vara där kunderna är. Medlemmar från Göteborgsteamet BNI Elite Plaza (frukost) öppnade en PoP-Up Shop nära kunderna och fick tack vare det flera gemensamma nya kunder. Foto: Alen Cordic.
PoP-Up Shop i marknadsföring

Malin Friis-Liby
– Vi blev ett power team efter att vi kommit på ett koncept kring hur vi skulle kunna jobba tillsammans för att hitta nya kunder, berättar Malin Friis-Liby från MFL Consulting. Hon och flera medlemmar ur teamet jobbar på ett eller annat sätt med marknadsföringstjänster och bestämde sig för att skapa en tillfällig butik, en PoP-Up Shop, vid Lindholmen i Göteborg.

– Idén kom från Tina Engelbrektsson från IBE, som arbetar med relationsstärkande och varumärkesbyggande marknadsföring. Tillsammans kan vi erbjuda helhetslösningar och kompletterande tjänster till våra respektive kunder. Förutom Tina Engelbrektsson är det fotograf Alen Cordic, Fredrik Thor som är grafisk producent från PR-Offset samt jag själv som jobbar med digitala strategier och hjälper mina kunder hitta sina kunder på nätet, det vill säga strategisk marknadsföring med hemsidan som bra säljkanal.

Under tre veckor hyrde teamet en lokal vid Lindholmen Science Park. PoP-Up Shopen blev ett bra sätt att komma närmare kunderna.

Give and Take – in that order
– Vi bjöd in både de lokala företagarna, våra egna kontaktnätverk och våra egna kunder. På så sätt hjälpte vi till att göra varandra mer synliga för våra olika kunder. I BNI pratar vi alltid om Givers Gain och det här är ett sätt att levandegöra detta. Det handlar om ”Give and Take – in that order”. Vi är kollegor istället för konkurrenter och drivs av en vilja att det ska gå bra för varandras bolag. Evenemanget blev succé. När vi gått igenom vår utställning tillsammans med besökarna fanns det dem som till och med räckte upp handen och sa att ”ja tack, det där behöver jag hjälp med”. Det har jag aldrig varit med om tidigare, berättar Malin Friis-Liby. 

Power Team ökar möjligheten för mer affärer

Det händer något när grupper av medlemsföretag som har en naturlig koppling till varandra börjar samarbeta. Statistiken visar att en medlem i ett fungerande Power Team ofta får mer än hälften av sina referenser genom Power Teamet.

Genom att jobba tillsammans mot gemensamma kundgrupper i ett power team får du oftast fler externa referenser än interna, det blir ett givande erfarenhets- och kunskapsutbyte från närliggande branscher, din roll som leverantör mot dina kunder förstärks i och med att du kan erbjuda även dina kollegors tjänster och med fler nya kunder och mer affärer ökar även energin och inspirationen.

Sätt er ner tillsammans och gå igenom vilken typ av kontakter som är bra referensgivare för var och en av er. Boka ett möte vid sidan av ert ordinarie BNI-möte och prata igenom hur ni kan stötta varandra.
Hur många starka relationer har du?

Det finns statisk som visar att ju större Power Teamet är desto bättre effekt blir det för dess medlemmar. Har du ett power team med en, två eller kanske fem andra medlemmar från ditt team ökar antalet relationer markant. Du ser förhållandet i relationsuträknaren nedan.

1 = En ensam medlem – antal relationer = 0
2 = Någon att vinka till i teamet – antal relationer = 1
3 = En liten grupp av ömsesidigt intresserade privatpersoner – antal relationer = 3
4 = En start till ett Power Team – antal relationer = 6
5 = Ett dugligt Power Team – antal relationer = 10
6 = Ett produktiv Power Team – antal relationer = 15
7 = Ett effektivfullt Power Team – antal relationer = 21
8 = Ett Power Team som kan skapa succé –
antal relationer = 28

Formel för beräkning:
n²  –  n
     2