Utan BNI hade sjukhuset inte haft några djungelrum!

Allra vanligast inom BNI är att affärskollegorna säljer tjänster eller produkter. För Tomas Gedda, från teamet BNI No 1, i Göteborg är det lite annorlunda. 
– Jag säljer känslan av att bidra till någonting viktigt, säger han.
Tomas Gedda representerar en annorlunda bransch för att vara inom BNI. Han arbetar som insamlingsansvarig på insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Tomas Gedda
– Sjukhuset är ett offentligt finansierat sjukhus. Hit kommer de allra sjukaste barnen och ungdomarna i Sverige. Vi servar hela Sverige med högspecialiserad vård för alla svåra sjukdomar. Barn som kommer hit stannar och bor på sjukhuset under långa perioder. Det finns svårt sjuka barn som till exempel väntar på hjärttransplantation, som legat inlagda och kopplade till olika maskiner i över 11 månader i väntan på operation. I den vardagen behövs det något som kan få in tankarna i andra banor, att slippa tänka på sjukdom hela tiden. De pengar vi får in till stiftelsen bidrar till att ge lite guldkant på vardagen för alla dem som vistas här.

Många bra kontakter
Det är fjärde året Tomas Gedda är med i BNI. Genom sina kontakter har han kunnat samla in minst 400 000 kronor (kontant) som direkt går att relatera till BNI. 

– Att vara med i BNI har gett väldigt mycket, på flera olika plan. Dels har jag funnit många bra leverantörer och samarbetspartners till oss, allt från inredningsarkitekter och målare till tryckerier, fotografer och webbyråkontakter. BNI har kort sagt gjort att jag fått många nya kontakter och ambassadörer som bidrar till sjukhuset på olika sätt. Det här är en långsiktig satsning från min sida. De kontakter jag får via BNI är ovärderliga och eftersom vi ska bygga ett nytt sjukhus under de närmaste åren kommer behovet av bra kontakter bara att öka.
Tomas Gedda upplever att samhället håller på att förändra sin syn på social sponsring. Nu börjar man också berätta för andra att man gör det.

– För de företag som i sin affärsidé säger att man ska vara ett ansvarstagande företag är den här typen av social sponsring ett sätt att leva upp till det. Vi märker att allt fler även pratar om det i sin marknadsföring för att stärka helhetsbilden av ett ansvarskännande företag.


Elefanten Enoks rum, tillägnat Lasse Kronér
på hans 50-årsdag.
Djungel på sjukhuset
Nittio procent av tiden på sjukhus går ut på att vänta. Du väntar på doktorn, diagnosen, sjuksköterskan, lunchen eller bara på att bli frisk. För att få tiden att gå lite fortare har stiftelsen gått in och stöttat med ekonomiska medel till inköp där skattepengarna inte räcker till. Man har bland annat investerat i datorer, TV-apparater, sjukhusclowner och även inredning av olika rum.
  
Under en MST-utbildning träffade han Jessica Nilsson från inredningsföretaget BittraBritta. När hon berättade att de kunde dämpa ljud i offentliga lokaler, bland annat med textilier, blev det startskottet till ett inredningsprojekt på sjukhuset.
– Nu har vi 12 inredda djungelrum, nytt väntrum på BUP-mottagningen i Frölunda, ett mindfulnessrum på Anorexienhetens dagvård och nästa projekt som de tar sig an är Röntgenmottagningen på sjukhuset.


Barngolfen 2013


Välgörenhet på golfbanan 
Ett av de stora evenemang som Tomas Gedda och Insamlingsstiftelsen genomför är ”Barngolfen”, en årligen återkommande välgörenhetstävling i golf till stöd för sjukhuset.

– I arbetet med marknadsföringen av Barngolfen har Janne Bodén från Resia, i samma team som jag, blivit en mycket viktig och engagerad samarbetspartner. Det är en person som verkligen delat med sig av sitt nätverk och flera av hans kontakter har nu blivit några av mina bästa ambassadörer.
 
Målet med Barngolfen är att samla in 2 MSEK under 2014. De företag som vill vara med och spela betalar en startavgift på 40 000 kronor. Pengarna kommer att användas till de läkande rummen på röntgenmottagningen som årligen genomför mer än 40 000 undersökningar. Tävlingen går på Hills Golf & Sportsclub den 18 augusti 2014, mer info om tävlingen finns på www.barngolfen.nu.
Text: Karina Sannefjordh
Foto: Lotta Lillek/Digitalstudion